SAMOZAMYKACZ

Samozamykacz

KOD PRODUKT
0492 SREBRNY Samozamykacz GEZE-1000 z ramieniem
9205 SREBRNY Samozamykacz GEZE-1500 bez ramienia
5650 SREBRNY Ramię GEZE TS1000/1500 standard
8018 SREBRNY Samozamykacz GEZE-2000V bez ramienia
3519 SREBRNY Ramię GEZE TS2000/4000 standard