POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Administratorem Państwa danych jest firma INSTAR Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tarnowska 9, 34-600 Limanowa.

Państwa dane są przez nas szczególnie chronione, co oznacza między innymi, że nie są one nigdzie przekazywane, za wyjątkiem zaufanych podmiotów, świadczących na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne, np. obsługę poczty elektronicznej. Administrator współpracuje w tym zakresie wyłącznie z podmiotami gwarantującymi spełnienie standardów zgodnych z RODO i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Państwa dane są przez nas przetwarzane wyłącznie do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności do budowania i utrzymywanie relacji z potencjalnymi, aktualnymi oraz dotychczasowymi Klientami i Partnerami. Przetwarzanie odbywa się na zasadach dobrowolności, wyłącznie do momentu wycofania zgody. Mogą to zrobić Państwo w każdej chwili kontaktując się z Administratorem e-mailowo (instar@instar.net.pl) lub korespondencyjnie (adres wskazany powyżej).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, a także do żądania ograniczenia lub zaniechania przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych przepisami.

Najłatwiejszym sposobem kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez INSTAR Sp. z o.o. Sp. k. danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres instar@instar.net.pl

COOKIES

Cookies są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przez jaki mają być przechowywane na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Rodzaje cookies

Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.

Cookies trwałe –  są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez Użytkownika lub przekroczenia daty wygaśnięcia. Zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

3. Wykorzystanie cookies

W naszym Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne i cookies trwałe.

Cookies wykorzystujemy w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  • tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu

4. Cookies podmiotów trzecich

Korzystając z naszego Serwisu możesz otrzymywać cookies pochodzące od Google, wykorzystywane do wyświetlania map i tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin strony.

5. Zmiana ustawień dotyczących cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies korzystając z  funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu a w szczególności uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.