Z dziennika budowy

Pniemy się w górę! Rozpoczynamy budowę drugiej kondygnacji zakładu produkcyjnego.

UDOSTĘPNIJ