You are currently viewing Z dziennika budowy

Z dziennika budowy

Pniemy się w górę! Rozpoczynamy budowę drugiej kondygnacji zakładu produkcyjnego.

Dodaj komentarz