Z dziennika budowy

Pniemy się w górę! Rozpoczynamy budowę drugiej kondygnacji zakładu produkcyjnego. Dziś mała relacja z dziennika budowy Instar.