Kategorie

UCHWYTY TYPU RING

KOD OPAK.
ST-RING-16-W ∅8 50
ST-RING-18-W ∅8 50
ST-RING-20-W ∅8 50
ST-RING-22-W ∅8 50
ST-RING-25-W ∅8 50
ST-RING-28-W ∅8 50
ST-RING-32-W ∅8 50
ST-RING-22-BIS-W ∅8 50